PRIVAATSUSPOLIITIKA

Maris Sits OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt on ettevõte koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Ettevõtte tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida ettevõte kogub kliendiga ühenduse võtmiseks.

Kodulehe kontaktvormil kogutavad andmed: kliendi nimi, e-mail, telefon.

Kogutud andmeid kasutatakse klientidega ühenduse võtmiseks, et pildistamise detailid kokku leppida.

Isikuandmete kaitse

Kõiki marissits.com külastamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Maris Sits OÜ ei edasta klientide andmeid kolmandatele osapooltele. Maris Sits OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil maris@marissits.com